Shvetashvatara Upanishad

Search
Generic filters

Filter

  Clear All

  Chantings (5)

  • 54 esha devo vishvakarma

   Ma Gurupriya & Swami Nirviseshananda Tirtha

  • 53 na tasya kascit patirasti

   Ma Gurupriya & Swami Nirviseshananda Tirtha

  • 52 na tasya kaaryam karanam

   Ma Gurupriya & Swami Nirviseshananda Tirtha

  • 51 tameesvaraanaam paramam

   Ma Gurupriya & Swami Nirviseshananda Tirtha

  • 06 Tam Ishwaranam

   Ma Gurupriya & Swami Nirviseshananda Tirtha

  arrow-icon